1

Pushing Daisies
44min | (2007)


Ova serija prati život Neda, radi kao pekar tj. pravi najbolje pite, a samim tim ima i misterioznu mogućnost da dodirom mrtve stvari vraća u život. Ali i ta moć ima svoju cenu. Ned brzo je proučio tu mogućnost i kako da je koristi. Međutim ako nešto oživi više puta, onda to ne može da bude živo više od minuta. Ali ako ponovo dotakne nešto što je on oživeo, opet ga vraća u mrtvo stanje, ali ovaj put zauvek.

Komedija Drama Fantazija
IMDb 8.4/10

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijeonline.net