1

NOS4A2
1h | (2019)


Čarli Manks, zavodljivi besmrtnik koji hrani dušu djece, ugrožava njegov cijeli svijet kada mlada žena u Novoj Engleskoj otkrije da ima opasan dar.

Drama Horor
IMDb 6.9/10

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijeonline.net