1

Eight Days That Made Rome 8 Days That Made Rome
1h | (2017)


Istoričarka Bettani Hughes bira osam ključnih dana koji su definisali Rimsko carstvo i njegovo uspostavljanje kao prve svetske supersile.

Drama
IMDb 7.8/10

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijeonline.net