1

Black Spot Zone Blanche
52min | (2018)


Vilfranš je mali grad bez prijema telefonskog signala, a nalazi se na rubu tajanstvene šume. Broj stanovnika se sve više smanjuje, a dolazi do naglog porasta zločina. Policijski inspektor Loren, koji je i sam jednom bio žrtva zločina, nastavlja otkrivati sveže leševe.

Drama Misterija Triler
IMDb 7.7/10

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijeonline.net